Popravljamo, programiramo, kloniramo, prilagođavamo i testiramo samo motorna računala:

  • Zamjena dijelova računala,
  • Zamjene čipova,
  • Lemljenje oslabljenih kontakata,
  • Dijagnosticiranje sa stimulatorom,
  • Dijagonosticiranje sa osciloskopom,
  • Zaštita protiv vlage i kondezacije,
  • Kloniranje računala,
  • Popravak oksidiranih kontakata